รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ cisco webex)
จำนวนที่นั่ง 23 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารอำนวยการ
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง ภาสกร
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ