รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ cisco webex)
จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ