รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้องกิจกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์
จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ