รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom) ห้องประชุมเล็ก
จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารสำนักอำนวยการ
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง สำนักบริหาร
เบอร์ติดต่อ 1151

ภาพประกอบ