รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์ (Webex online)
จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง สำนักวิจัยและอนุรักษ์
เบอร์ติดต่อ สำนักวิจัยและอนุรักษ์

ภาพประกอบ