รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง อาคารสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 1
จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง งานธุรการสำนัก
เบอร์ติดต่อ 1339

ภาพประกอบ