รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง อาคารอำนวยการ ห้องประชุมชั้น 2
จำนวนที่นั่ง 33 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่ อาคารสำนักอำนวยการ
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง
ผู้ดูแลห้อง ทวี
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ