อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

แสดง

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ cisco webex)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

แสดง

อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์ (Webex online)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์

แสดง

อาคารสารวิจัย ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์

แสดง

อาคารสารวิจัย ห้องประชุม 2 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารวิจัย สำนักวิจัยและอนุรักษ์

แสดง

อาคารสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ 1

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

แสดง

อาคารอำนวยการ ห้องประชุมชั้น 2

จำนวนที่นั่ง 33 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสำนักอำนวยการ

แสดง

ไม่ใช้ห้องประชุม (ประชุมผ่านระบบ Webex หรือ Zoom)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักบริหาร

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ