สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ cisco webex)

จำนวนที่นั่ง 23 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารอำนวยการ

แสดง

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ cisco webex) ห้องประชุมเล็ก

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสำนักอำนวยการ

แสดง

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง 23 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารอำนวยการ

แสดง

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom)

จำนวนที่นั่ง 23 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ สำนักบริหาร

แสดง

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom) ห้องประชุมเล็ก

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสำนักอำนวยการ

แสดง

ห้องกิจกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์

แสดง

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 3 (ผ่านระบบ cisco webex)

จำนวนที่นั่ง 30 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

แสดง

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ cisco webex)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

แสดง

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ Zoom Online)

จำนวนที่นั่ง ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

แสดง

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ อื่น หรือไม่ใช้ระบบออนไลน์)

จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารสารนิเทศ

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ