ปฏิทินการใช้ห้อง

กันยายน 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5
มีรายการจอง
 
6 7
มีรายการจอง
 
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom)

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 16:01:15
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ภูษณิศา   สำหรับแผนก admin
วาระการประชุม การประชุมหารือ เรื่องการสัมภาษณ์รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2566
รายละเอียด

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom)

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 15:59:56
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ เจนจิรา   สำหรับแผนก admin
วาระการประชุม การประชุมคณะทำงาน HCM & KM ครั้งที่ 4/66
รายละเอียด

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ Zoom Online)

อนุมัติ31/08/2566 เวลา 17:04:15
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวลักษิกา จาแปง   สำหรับแผนก admin
วาระการประชุม การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในองค์กร" ประจำปี 2566
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ