ปฏิทินการใช้ห้อง

กรกฎาคม 2567
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
2 3 4
มีรายการจอง
 
5 6
7 8 9 10
มีรายการจอง
 
11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26 27
28 29 30 31      

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

อาคารสารนิเทศ ห้องประชุม 1 (ผ่านระบบ Zoom Online)

อนุมัติ19/07/2567 เวลา 15:04:15
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส่วนนโยบายและแผน   สำหรับแผนก admin
วาระการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดกระบวนการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Planning) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด

สำนักบริหาร ห้องประชุมชั้น 2 (ผ่านระบบ Zoom)

อนุมัติ03/07/2567 เวลา 13:44:47
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ค. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   10 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวลักษิกา จาแปง   สำหรับแผนก admin
วาระการประชุม การประชุมร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี 2568
รายละเอียด

ไม่ใช้ห้องประชุม (ประชุมผ่านระบบ Webex หรือ Zoom)

อนุมัติ02/07/2567 เวลา 15:31:47
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จิดาภา   สำหรับแผนก admin
วาระการประชุม การประชุมร่วมกับ อพวช. เรื่องกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะจัดร่วมกันภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ